รถติดไฟแนนซ์สามารถเปลี่ยนป้ายทะเบียนได้ไหม
ข่าวสาร

รถติดไฟแนนซ์สามารถเปลี่ยนป้ายทะเบียนได้ไหม

หลายๆ ท่านสงสัยว่า รถติดไฟแนนซ์สามารถเปลี่ยนป้ายทะเบียนได้ไหม คำตอบคือสามารถทำได้ครับ ตามวิธี รถติดไฟแนนซ์ สามารถเปลี่ยนป้ายทะเบียนได้ไหม กรณีที่ รถยนต์เราผ่อนกับไฟแนนซ์ อยู่แล้วอยากเปลี่ยนทะเบียนใหม่ เปลี่ยนเป็นทะเบียนประมูล ทะเบียนเลขสวย เราสามารถทำได้ค่ะ โดยการติดต่อขอยืมเล่มทะเบียนตัวจริงกับทางไฟแนนซ์รถ ที่เราผ่อนอยู่ ทางไฟแนนซ์จะให้เรามัดจำเล่มทะเบียนออกมาได้ ค่ามัดจำเล่มทะเบียน จะอยู่ประมาณ 5,000-10,000 บาท ขึ้นอยู่แต่ละบริษัทจะไม่เท่ากัน หลังจากเราดำเนินการสลับทะเบียนเสร็จแล้ว นำเล่มทะเบียนมาคืน ทางไฟแนนซ์ก้จะคืนค่ามัดจำเล่มคืน ถ้ายังไม่มีทะเบียนรถที่ถูกใจ สามารถ ค้นหาทะเบียนรถ ได้ที่นี้ครับ เอกสารที่ต้องใช้ในการยืมเล่มไฟแนนซ์ 1) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน2) สำเนาทะเบียนบ้าน3) สลิปใบโอนเงินค่ามัดจำเล่ม(สามารถโทรติดต่อไฟแนนซ์ เพื่อขอรายละเอียดการมัดจำเล่มทะเบียน) หลังจากได้เล่มทะเบียนตัวจริง […]

ตารางป้ายทะเบียนหมวดเก่า หมวดใหม่
ข่าวสาร

ตารางการเปลี่ยนทะเบียนรถจากหมวดเก่าเป็นหมวดใหม่

ตารางการเปลี่ยนทะเบียนรถจากแบบเก่าเป็นแบบใหม่ สำหรับเพื่อนที่มี ทะเบียนรถหมวดเก่า นำมาฝากเป็นความรู้ครับเช่น มีทะเบียน 5ช-0089 กทม อยู่ หากนำมาแจ้งป้ายชำรุดจะได้รับการเทียบหมวดใหม่เป็น จง 89 กทม ครับ ตารางการเปลี่ยนทะเบียนจากหมวดเก่าเป็นหมวดใหม่ครับ หมวด ก 1ก-กก 2ก-กข 3ก-กค 4ก-กง 5ก-กจ 6ก-กฉ 7ก-กต 8ก-กท 9ก-กธ หมวด ข 1ข-กน 2ข-กบ 3ข-กพ 4ข-กม 5ข-กย 6ข-กร 7ข-กล 8ข-กว […]