ทะเบียนประมูลหมวด 9กx กำลังจะเริ่มมีการประมูลแล้ว
ข่าวสาร

ทะเบียนประมูลหมวด 9กx กำลังจะเริ่มมีการประมูลแล้ว

หลังจากที่ ป้ายทะเบียนประมูล หมวด 8กฮ ได้จบลงไปแล้ว เมื่อวันอาทิตย์ ที่ผ่านมา จากนี้เป็น จะเป็นการประมูลทะเบียนรถ หมวด 9กก, 9กข, 9กค, 9กฆ, 9กง, 9กจ, 9กฉ, 9กช, 9กฌ, 9กญ, 9กฏ, 9กฐ, 9กฒ, 9กณ , 9กด, 9กต, 9กถ, 9กท, 9กธ, 9กน, 9กบ, 9กพ, 9กภ, 9กม, […]