No Picture
ผลรวมทะเบียน

ผลรวม เลขทะเบียนรถ 30 พลังแห่งอุบัติเหตุ ( แม่นมาก )

ผลรวม เลขทะเบียนรถ 30 พลังแห่งอุบัติเหตุ ( แม่นมาก ) ผลรวม เลขทะเบียนรถ 30 พลังแห่งอุบัติเหตุ ( แม่นมาก )สามารถส่งผลให้รุ่งโรจน์อย่างโลดโผนมากแต่ในขณะเดียวกัน ความรุ่งโรจน์ก็อาจล้มครืนลงมาอย่างฉับพลัน สุขภาพร่างกายไม่ค่อยดี เกิดล้มเจ็บอย่างกะทันหัน หรือเกิดอุบัติเหตุได้รับอันตราย เมื่อโอกาสช่วงชีวิตประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานหรือความรัก ก็มักจะมีเหตุให้เจ็บป่วยทำให้พลาดงาน ตำแหน่งสำคัญๆได้โดยง่าย มีความพลิกผันแปรสูง สิ่งที่ราบรื่นจะมีอุปสรรคมาขวางกั้น ความรุ่งโรจน์ไม่ยั่งยืน พลังอุบัติเหตุแรงมากครับ ต้องระมัดระวังเรื่องอุบัติเหตุ การผ่าตัด และเหตุร้ายแรงอย่างฉับพลันไม่ควรประมาท