No Picture
ผลรวมทะเบียน

ผลรวม ทะเบียนรถ 20 พลังแห่งความสำเร็จที่ต้องอาศัยผู้อื่นช่วยหนุนนำ ( แม่นมาก )

ผลรวม ทะเบียนรถ 20 พลังแห่งความสำเร็จที่ต้องอาศัยผู้อื่นช่วยหนุนนำ ( แม่นมาก ) ผลรวม ทะเบียนรถ 20 พลังแห่งความสำเร็จที่ต้องอาศัยผู้อื่นช่วยหนุนนำ ( แม่นมาก )เป็นคนมักมีความมุ่งมั่นสูง รู้จักวางแผนรอบคอบ รักความก้าวหน้า ทะเยอทะยาน รักความสำเร็จ คาดหวังกับตัวเองเรื่องชีวิตสูงมาก มีจินตนาการกว้างไกล การจะสำเร็จต้องอาศัยผู้อื่น เพื่อนร่วมงาน ลูกน้อง มาช่วยประกอบกันจึงจะสำเร็จ เปลี่ยนแปลงไม่ชอบหยุดนิ่งอยู่กับที่ มีความทะเยอทะยาน เป็นคนมีความกระตือรือร้นอย่างรุนแรง กล้าเสี่ยงกล้าลอง เชื่อว่าสิ่งที่ตัวเองจะทำจะต้องสำเร็จ ควรจะทำบุญเสริมบารมีบ่อยๆจึงจะช่วยเสริมบารมีได้ เป็นคนลางสังหรณ์แม่นยำมาก กล้าคิดกล้าทำ แต่เรื่องความรักอาจจะไม่โดดเด่นเท่าเรื่องการงาน งานที่ดีเหมาะสมกับข้าราชการ พนักงานบริษัทที่ต้องอาศัยการไต่เต้าขึ้นไป […]