No Picture
ผลรวมทะเบียน

ผลรวม ทะเบียนรถ 17 พลังแห่งความไม่แน่นอน ( แม่นมาก )

ผลรวม ทะเบียนรถ 17 พลังแห่งความไม่แน่นอน ( แม่นมาก ) ผลรวม ทะเบียนรถ 17 พลังแห่งความไม่แน่นอน ( แม่นมาก )ชะตาชีวิตเป็นผู้มีปัญญาดี มีโอกาสมีความสำเร็จสูง แต่ก็ต้องเรียกว่าเหนื่อยมากๆกว่าจะสำเร็จหรือลองผิดลองถูกกันหลายครั้ง เป็นคนเข้าใจอะไรได้ง่าย สามารถหยั่งรู้เหตุการณ์ล่วงหน้าได้อย่างรวดเร็ว ช่วงที่ชีวิตประสบความสำเร็จอาจจะพบกับอุปสรรคหรือสิ่งที่ขัดขวางผลสำเร็จ มักจะถูกผู้ใหญ่กดดันและให้โทษเสมอๆ ทำให้ชีวิตขึ้นๆลงๆ ไม่แน่นอน เมื่อครั้งรับตำแหน่งใหญ่โตจะโดนทำให้ตกจากตำแหน่งได้ หรือไม่ก็มักจะถูกแย่งตำแหน่ง หน้าที่การงานมักจะไม่ยั่งยืนถาวร เมื่อจะก้าวหน้ามักมีอุปสรรคเสมอ ขายทะเบียนรถ รับจองทะเบียนรถ