No Picture
ผลรวมทะเบียน

ผลรวมทะเบียนรถ 44 พลังส่งเสริมความสำเร็จ ( แม่นมาก )

ผลรวมทะเบียนรถ 44 ผลรวมทะเบียนรถ 44 พลังส่งเสริมความสำเร็จ ( แม่นมาก )เป็นเลขที่มีพลังส่งเสริมในทางดีในทุกๆด้าน ทั้งการศึกษา การทำงาน ทรัพย์สมบัติ การได้เลื่อนตำแหน่ง ความรู้ ความสามารถ ความรัก มีผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนเสมอ ไม่ค่อยลำบากอะไร แต่ก็มีพลังจากดาวราหูที่ทำให้หลงรื่นเริงไปกับแสงสี สิ่งมัวเมาได้ง่ายจึงต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ ระวังเรื่องการเอาแต่ใจตนเองจนเกินไปต้องลดๆลงจะดีทำบุญ สวดมนตร์ ใช้ชีวิตไม่ประมาทไปกับสิ่งมัวเมาจะช่วยป้องกันพลังจากดาวราหูได้ครับ เลขดีไม่ต้องเปลี่ยน