No Picture
ผลรวมทะเบียน

ผลรวม ทะเบียนรถ 35 พลังแห่งคุณและโทษ ( แม่นมาก )

ผลรวมทะเบียนรถ 35 ผลรวม ทะเบียนรถ 35 พลังแห่งคุณและโทษ ( แม่นมาก )เป็นคนกระฉับกระเฉงคล่องงานรอบตัว มีพรสวรรค์เข้ากับคนได้ทุกระดับชั้นชีวิต ระวังเรื่องเชื่อคนง่าย ผู้ใหญ่จะให้ทั้งคุณและโทษ มีทั้งคนที่หลอกใช้เพื่อประโยชน์กับคนที่ช่วยเหลืออย่างจริงจัง บั้นปลายจะประสบความสำเร็จดีจะมีผู้ใหญ่ให้การอุปถัมภ์ค้ำชู การตัดสินใจต่างๆควรจะรอบคอบมีโอกาสเสียการงานเพราะตัดสินใจผิดจากคนอื่นๆได้