ข่าวสาร

ป้ายทะเบียนรถหาย ทำยังไงดี

แผ่นป้ายทะเบียนรถหาย ต้องทําอย่างไรก่อนเป็นอันดับแรก 1.เอาเล่มทะเบียนรถตัวจริงพร้อมถ่ายเอกสาร1ชุด (ชื่อเจ้าของทะเบียนอยู่พื่นที่ไหนต้องต้องไปแจ้งที่นั่นครับ) 2.สำบัตรประชาชนตัวจริง พร้อมถ่ายเอกสาร1ชุด 3.ถ้าไม่ใช่ชื่อตัวเอง 3.1.ถ่ายสำเนาบัตรของเจ้าของรถ 3.2หนังสือมอบอำนาจ จากเจ้าของ แล้วของคนที่ไปทำเรื่องแทนด้วยครับ 4.ขนส่งทางบก สำนักงานขนส่งกรุงเทพ 5. ใช้เวลาไม่เกิน15วันครับ (ไม่ต้องแจ้งความแล้ว) กรมการขนส่งทางบก 1032 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900. โทรศัพท์ (หมายเลขกลาง) 0-2271-8888 Call Center และศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารสาธารณะ : โทรศัพท์ 1584   ที่มา Pantip

ข่าวสาร

ตารางการเปลี่ยนทะเบียนจากหมวดเก่าเป็นหมวดใหม่

ตารางการเปลี่ยนทะเบียนจากแบบเก่าเป็นแบบใหม่ครับ สำหรับเพื่อนที่มีทะเบียนรถรุ่นเก่านำมาฝากเป็นความรู้ครับ เช่นมีทะเบียน 5ช-0089 กทม อยู่ หากนำมาแจ้งป้ายชำรุดจะได้รับการเทียบหมวดใหม่เป็น จง 89 กทม ครับ ตารางการเปลี่ยนทะเบียนจากแบบเก่าเป็นแบบใหม่ครับ หมวด ก 1ก-กก 2ก-กข 3ก-กค 4ก-กง 5ก-กจ 6ก-กฉ 7ก-กต 8ก-กท 9ก-กธ หมวด ข 1ข-กน 2ข-กบ 3ข-กพ 4ข-กม 5ข-กย 6ข-กร 7ข-กล 8ข-กว 9ข-กษ หมวด […]