ป้ายทะเบียนรถหาย ต้องทำอย่างไร
ข่าวสาร

ป้ายทะเบียนรถหาย ต้องทำอย่างไร

ป้ายทะเบียนรถหาย จะขอใหม่ ต้องทำอย่างไร? หาก ป้ายทะเบียนรถหาย ถ้าต้องการขอใหม่ ให้ไปติดต่อ ขอรับแผ่นป้ายทะเบียนรถทดแทน ณ สำนักงานขนส่ง ที่รถนั้นอยู่ในความรับผิดชอบ โดยไม่ต้องแจ้งความแต่อย่างได เอกสารหลักฐานที่ต้องใช้ กรณีไม่มาดำเนินการด้วยตัวเอง ต้องมีหนังสือมอบอำนาจพร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้รับมอบอำนาจมาแสดงด้วย ค่าธรรมเนียมแผ่นป้ายละ 100 บาท ค่าคำขอ 5 บาท ระยะเวลาดำเนินการ ได้รับแผ่นป้ายทะเบียนรถภายใน 15 วันทำการ โดยระหว่างนี้สามารถใช้ใบเสร็จรับเงินแทนแผ่นป้ายทะเบียนรถเป็นการชั่วคราวได้ *รถอยู่ในระหว่างผ่อนชำระ ติดต่อไฟแนนซ์ให้ดำเนินการแทนหรือวางมัดจำยืมคู่มือจดทะเบียนตัวจริงมาดำเนินการเอง **ป้ายทะเบียนชำรุด ดำเนินการเหมือนกัน แต่ในวันรับแผ่นป้ายใหม่ ต้องส่งคืนแผ่นป้ายที่ชำรุดด้วย หากต้องการมองหาป้ายทะเบียนรถ ทางเรา ขายทะเบียนรถ […]

ป้ายทะเบียนหาย ต้องทำยังไง
ข่าวสาร ทะเบียนรถ ทะเบียนสวย เลือกทะเบียน ผลรวมทะเบียนรถ

ป้ายทะเบียนหาย ต้องทำยังไง

ป้ายทะเบียนหาย ต้องทำยังไง เคยสงสัยกันไหมว่า ป้ายทะเบียนหาย ต้องทำยังไง และวิธี ขอป้ายทะเบียน ขอใหม่ ต้องทำอย่างไรบ้าง ป้ายทะเบียนหาย ต้องแจ้งความไหม ถ้าป้ายทะเบียนรถหาย ไม่ต้องไปแจ้งความเลยครับ ให้ไปติดต่อที่ กรมการขนส่ง ที่รถลงทะเบียนไว้อยู่ใกล้บ้านท่านได้เลย หรือที่ กรมการขนส่งทางบก จตุจักร หลักฐานที่ต้องใช้ ขอป้ายทะเบียนใหม่ ใช้อะไรบ้าง คู่มือจดทะเบียนรถ ฉบับจริง บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงของเจ้าของรถกรณีไม่มาดำเนินการด้วยตัวเอง ต้องมีหนังสือมอบอำนาจพร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้รับมอบอำนาจมาแสดงด้วย ค่าธรรมเนียมแผ่นป้ายละ 100 บาท ค่าคำขอ 5 บาท ป้ายทะเบียนหาย ใช้งานเวลาขอป้ายใหม่นานไหม ได้รับแผ่นป้ายทะเบียนรถภายใน […]