ป้ายทะเบียนหาย ต้องทำยังไง
ข่าวสาร ทะเบียนรถ ทะเบียนสวย เลือกทะเบียน ผลรวมทะเบียนรถ

ป้ายทะเบียนหาย ต้องทำยังไง

ป้ายทะเบียนหาย ต้องทำยังไง เคยสงสัยกันไหมว่า ป้ายทะเบียนหาย ต้องทำยังไง และวิธี ขอป้ายทะเบียน ขอใหม่ ต้องทำอย่างไรบ้าง ป้ายทะเบียนหาย ต้องแจ้งความไหม ถ้าป้ายทะเบียนรถหาย ไม่ต้องไปแจ้งความเลยครับ ให้ไปติดต่อที่ กรมการขนส่ง ที่รถลงทะเบียนไว้อยู่ใกล้บ้านท่านได้เลย หรือที่ กรมการขนส่งทางบก จตุจักร หลักฐานที่ต้องใช้ ขอป้ายทะเบียนใหม่ ใช้อะไรบ้าง คู่มือจดทะเบียนรถ ฉบับจริง บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงของเจ้าของรถกรณีไม่มาดำเนินการด้วยตัวเอง ต้องมีหนังสือมอบอำนาจพร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้รับมอบอำนาจมาแสดงด้วย ค่าธรรมเนียมแผ่นป้ายละ 100 บาท ค่าคำขอ 5 บาท ป้ายทะเบียนหาย ใช้งานเวลาขอป้ายใหม่นานไหม ได้รับแผ่นป้ายทะเบียนรถภายใน […]