หลักเกณฑ์การ ประมูลทะเบียนรถหมวดคิดเอง ทะเบียนรถลักษณะพิเศษ เริ่ม 2 เมษายน 65 นี้
ข่าวสาร

หลักเกณฑ์การ ประมูลทะเบียนรถหมวดคิดเอง ทะเบียนรถลักษณะพิเศษ เริ่ม 2 เมษายน 65 นี้

หลักเกณฑ์ของทะเบียนรถหมวดคิดเอง กรมการขนส่งทางบก เผย หลักเกณฑ์การประมูลทะเบียนรถลักษณะพิเศษ สามารถเสนอคำหรือข้อความประจำหมวด รวมแล้วไม่เกิน 7 หลัก ดังต่อไปนี้ มีคำหรือข้อความที่มีตัวอักษรตั้งแต่ 2 ตัวอักษรขึ้นไป หรือ ตัวอักษรผสมสระ หรือ วรรณยุกต์ได้ รวมหมายเลข อักษร สระ ต้องไม่เกิน 7 หลัก หมายเลขต้องอยู่ในกลุ่มเลขสวย 301 หมายเลข คำและข้อความต้องห้ามของ ทะเบียนรถหมวดคิดเอง เสียดสีสังคม ต้องห้ามตามกฎหมาย ขัดต่อความเชื่อทางศาสนา ทำให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่น ขัดต่อความสงบเรียบร้อย ศีลธรรม หรือวัฒนธรรมอันดี กระทบต่อความมั่นคงของประเทศ […]