[CR] ปี 2564 กรมขนส่งให้รถยนต์อายุการใช้งานเกิน 7 ปี ยื่นชำระภาษีรถยนต์ประจำปีออนไลน์ได้แล้ว

[CR] ปี 2564 กรมขนส่งให้รถยนต์อายุการใช้งานเกิน 7 ปี ยื่นชำระภาษีรถยนต์ประจำปีออนไลน์ได้แล้ว

สอบถามเลขทะเบียน

ปี  2564 กรมขนส่งอนุญาตให้รถยนต์อายุการใช้งานเกิน 7 ปี และจักรยานยนต์อายุการใช้งานเกิน 5 ปี ยื่นชำระภาษีประจำปี(ต่อทะเบียน)ทางออนไลน์ได้แล้ว
*****แต่ต้องนำไปตรวจสภาพสภาพรถ จากสถานตรวจสภาพรถเอกชน (ตรอ.)  ก่อน

หากเพื่อนสมาชิกท่านใดรถเพิ่งครบอายุการใช้งาน 7 ปีเป็นครั้งแรก การนำรถไปตรวจสภาพ ที่สถานตรวจสภาพรถเอกชน (ตรอ.) ต้องนำเอกสารไปด้วยดังนี้
1. เล่มทะเบียนรถตัวจจริง หรือสำเนาก็ได
2. ค่าตรวจสภาพรถประมาณ 200 บาท (กรณีรถไม่ติดแก๊ส)

หลังจากตรวจสภาพรถแล้ว สำหรับท่านที่เคยใช้บริการยื่นชำระภาษีต่อทะเบียนรถยนต์ออนไลน์ ก็สามารถทำต่อไปได้เลย ที่เว็บไซค์เดิมดังนี้

https://eservice.dlt.go.th

แต่สำหรับเพื่อนสมาชิกที่ยังไม่เคยยื่นชำระภาษีออนไล์
1. ต้องสมัครสมาชิกก่อน
2. ต้องกรอกรายละเอียดของรถที่ต้องการจะยื่นชำระภาษี (ถ้ามีรถหลายคันก็สามารถกรอกไปได้เท่าจำนวนรถที่มี)

โดยเงื่อนไขในการยื่นชำระภาษีรถยนต์ หรือต่อทะเบียน ต้องมีดังนี้
1. ตรวจสภาพรถ ที่ ตรอ. เรียบร้อย
2. มี พรบ. ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ (ราคาประมาณ 640 บาท สำหรับรถยนต์ ถ้ายังไม่ซื้อมาก่อน สามารถซื้อได้ในเว็บไซค์ของกรมขนส่ง ในขั้นตอนการต่อทะเบียนออนไลน์ได้เลย)

ในกรณีที่ยังไม่นำรถไปตรวจสภาพ เมื่อกด”ยื่นชำระภาษี” ข้อความแจ้งขึ้นมาว่าให้นำไปตรวจสภาพก่อน ตามภาพ

*****หลังจากตรวจสาภพรถที่ ตรอ. แล้วต้องทำอย่างไร ในขั้นตอนต่อไป ต้องยื่นเอกหลักฐานจาก ตรอ. เหมือนไปต่อที่ขนส่งหรือไม่?
หลังจากตรวจสภาพเสร็จแล้ว ไม่ต้องทำอะไรเลย ให้เก็บเอกสารจาก ตรอ. ไว้ เพราะข้อมูลการตรวจสภาพรถของเราจะถูกส่งไปยังกรมขนส่งทันที เพราะหลังจากผมตรวจสภาพรถ ที่ ตรอ. เสร็จแล้วประมาณ 10 นาที ก็สามารถเข้าไปยื่นชำระ ต่อทะเบียนรถยนต์ทางออนไลน์ได้เลย เพราะข้อมูลในการตรวจสภาพที่ ตรอ. ได้ถูกส่งไปที่กรมขนส่งแล้วป้ายเสียภาษีติดหน้ารถ หรือป้ายวงกลม จะส่งมาทาง EMS ใช้เวลาประมาณ 3 วันทำการครับ

ขอบคุณที่มาจาก Pantip ด้วยครับ

สอบถามเลขทะเบียน

ขายทะเบียนรถ ฐฐ 69
ขายทะเบียนรถ

ขายทะเบียนรถ ฐฐ 69

ขายทะเบียนรถ ฐฐ 69 ทะเบียนรถ 69 เลขศาสตร์ ผลรวมทะเบียนดีมาก ขายทะเบียนรถ ฐฐ 69 ขายทะเบียนรถ ทะเบียนสวย ราคาถูก ถูกต้อง 100% ออกโดยกรมการขนส่งทางบก ชนิดป้าย: ทะเบียนประมูล จังหวัด : กรุงเทพมหานคร ราคาป้ายทะเบียน : 3,490,000 บาท รับซื้อ-ขายทะเบียนรถ ราคาดี ราคาถูก #ขายทะเบียน69 #ทะเบียน69 #ขายทะเบียนรถ69 #ขายทะเบียนราคาถูก #ขายทะเบียนรถราคาถูก #ขายทะเบียนสวยราคาถูก สนใจติดต่อ […]

ขายทะเบียนรถ 7กฆ 6226
ขายทะเบียนรถ

ขายทะเบียนรถ 7กฆ 6226

ขายทะเบียนรถ 7กฆ 6226 ผลรวมทะเบียนดีมาก ขายทะเบียนรถ 7กฆ 6226 ขายทะเบียนรถ ทะเบียนสวย ราคาถูก ถูกต้อง 100% ออกโดยกรมการขนส่งทางบก ชนิดป้าย: ทะเบียนประมูล จังหวัด : กรุงเทพมหานคร ราคาป้ายทะเบียน : 59,000 บาท รับซื้อ-ขายทะเบียนรถ ราคาดี ราคาถูก #ขายทะเบียน6226 #ทะเบียน6226 #ขายทะเบียนรถ6226 #ขายทะเบียนราคาถูก #ขายทะเบียนรถราคาถูก #ขายทะเบียนสวยราคาถูก สนใจติดต่อ 086-648-7777Line: @vtabienหรือคลิกจะเพิ่มเพื่อนอัตโนมัติคะ วิธีรับทะเบียนรถ […]

ขายทะเบียนรถ 6กก 1661
ขายทะเบียนรถ

ขายทะเบียนรถ 6กก 1661

ขายทะเบียนรถ 6กก 1661 ผลรวมทะเบียนดีมาก ขายทะเบียนรถ 6กก 1661 ขายทะเบียนรถ ทะเบียนสวย ราคาถูก ถูกต้อง 100% ออกโดยกรมการขนส่งทางบก ชนิดป้าย: ทะเบียนประมูล จังหวัด : กรุงเทพมหานคร ราคาป้ายทะเบียน : 89,000 บาท รับซื้อ-ขายทะเบียนรถ ราคาดี ราคาถูก #ขายทะเบียน1661 #ทะเบียน1661 #ขายทะเบียนรถ1661 #ขายทะเบียนราคาถูก #ขายทะเบียนรถราคาถูก #ขายทะเบียนสวยราคาถูก สนใจติดต่อ 086-648-7777Line: @vtabienหรือคลิกจะเพิ่มเพื่อนอัตโนมัติคะ วิธีรับทะเบียนรถ […]

ขายทะเบียนรถ ฎธ 3737
ขายทะเบียนรถ

ขายทะเบียนรถ ฎธ 3737

ขายทะเบียนรถ ฎธ 3737 ผลรวมทะเบียนดีมาก ขายทะเบียนรถ ฎธ 3737 ขายทะเบียนรถ ทะเบียนสวย ราคาถูก ถูกต้อง 100% ออกโดยกรมการขนส่งทางบก ชนิดป้าย: ทะเบียนประมูล จังหวัด : กรุงเทพมหานคร ราคาป้ายทะเบียน : 85,000 บาท รับซื้อ-ขายทะเบียนรถ ราคาดี ราคาถูก #ขายทะเบียน3737 #ทะเบียน3737 #ขายทะเบียนรถ3737 #ขายทะเบียนราคาถูก #ขายทะเบียนรถราคาถูก #ขายทะเบียนสวยราคาถูก สนใจติดต่อ 086-648-7777Line: @vtabienหรือคลิกจะเพิ่มเพื่อนอัตโนมัติคะ วิธีรับทะเบียนรถ […]

ทะเบียนรถ หมวด 8กษ และ 8กศ สนใจติดต่อได้เลยครับ คุณวี
ขายทะเบียนรถ

ทะเบียนรถ หมวด 8กษ และ 8กศ สนใจติดต่อได้เลยครับ คุณวี

ขายทะเบียนรถ ป้ายกราฟฟิค หมวด 8กษ และ 8กศ ขายทะเบียนรถ หมวด 8กศ และ 8กษ เป็นเลขประมูล ป้ายกราฟฟิค สนใจสั่งจองได้ที่ 086-6487777 ทะเบียน 8กศ 1 ทะเบียน 8กษ 1ทะเบียน 8กศ 2 ทะเบียน 8กษ 2ทะเบียน 8กศ 3 ทะเบียน 8กษ 3ทะเบียน 8กศ 4 ทะเบียน 8กษ […]

ขายทะเบียนรถ ญค 456
ขายทะเบียนรถ

ขายทะเบียนรถ ญค 456

ขายทะเบียนรถ ญค 456 ทะเบียนรถ 456 เลขศาสตร์ ผลรวมทะเบียนดีมาก ขายทะเบียนรถ ญค 456 ขายทะเบียนรถ ทะเบียนสวย ราคาถูก ถูกต้อง 100% ออกโดยกรมการขนส่งทางบก ชนิดป้าย: ทะเบียนประมูล จังหวัด : กรุงเทพมหานคร ราคาป้ายทะเบียน : 690,000 บาท รับซื้อ-ขายทะเบียนรถ ราคาดี ราคาถูก #ขายทะเบียน456 #ทะเบียน456 #ขายทะเบียนรถ456 #ขายทะเบียนราคาถูก #ขายทะเบียนรถราคาถูก #ขายทะเบียนสวยราคาถูก สนใจติดต่อ […]