[CR] ปี 2564 กรมขนส่งให้รถยนต์อายุการใช้งานเกิน 7 ปี ยื่นชำระภาษีรถยนต์ประจำปีออนไลน์ได้แล้ว

[CR] ปี 2564 กรมขนส่งให้รถยนต์อายุการใช้งานเกิน 7 ปี ยื่นชำระภาษีรถยนต์ประจำปีออนไลน์ได้แล้ว

สอบถามเลขทะเบียน

ปี  2564 กรมขนส่งอนุญาตให้รถยนต์อายุการใช้งานเกิน 7 ปี และจักรยานยนต์อายุการใช้งานเกิน 5 ปี ยื่นชำระภาษีประจำปี(ต่อทะเบียน)ทางออนไลน์ได้แล้ว
*****แต่ต้องนำไปตรวจสภาพสภาพรถ จากสถานตรวจสภาพรถเอกชน (ตรอ.)  ก่อน

หากเพื่อนสมาชิกท่านใดรถเพิ่งครบอายุการใช้งาน 7 ปีเป็นครั้งแรก การนำรถไปตรวจสภาพ ที่สถานตรวจสภาพรถเอกชน (ตรอ.) ต้องนำเอกสารไปด้วยดังนี้
1. เล่มทะเบียนรถตัวจจริง หรือสำเนาก็ได
2. ค่าตรวจสภาพรถประมาณ 200 บาท (กรณีรถไม่ติดแก๊ส)

หลังจากตรวจสภาพรถแล้ว สำหรับท่านที่เคยใช้บริการยื่นชำระภาษีต่อทะเบียนรถยนต์ออนไลน์ ก็สามารถทำต่อไปได้เลย ที่เว็บไซค์เดิมดังนี้

https://eservice.dlt.go.th

แต่สำหรับเพื่อนสมาชิกที่ยังไม่เคยยื่นชำระภาษีออนไล์
1. ต้องสมัครสมาชิกก่อน
2. ต้องกรอกรายละเอียดของรถที่ต้องการจะยื่นชำระภาษี (ถ้ามีรถหลายคันก็สามารถกรอกไปได้เท่าจำนวนรถที่มี)

โดยเงื่อนไขในการยื่นชำระภาษีรถยนต์ หรือต่อทะเบียน ต้องมีดังนี้
1. ตรวจสภาพรถ ที่ ตรอ. เรียบร้อย
2. มี พรบ. ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ (ราคาประมาณ 640 บาท สำหรับรถยนต์ ถ้ายังไม่ซื้อมาก่อน สามารถซื้อได้ในเว็บไซค์ของกรมขนส่ง ในขั้นตอนการต่อทะเบียนออนไลน์ได้เลย)

ในกรณีที่ยังไม่นำรถไปตรวจสภาพ เมื่อกด”ยื่นชำระภาษี” ข้อความแจ้งขึ้นมาว่าให้นำไปตรวจสภาพก่อน ตามภาพ

*****หลังจากตรวจสาภพรถที่ ตรอ. แล้วต้องทำอย่างไร ในขั้นตอนต่อไป ต้องยื่นเอกหลักฐานจาก ตรอ. เหมือนไปต่อที่ขนส่งหรือไม่?
หลังจากตรวจสภาพเสร็จแล้ว ไม่ต้องทำอะไรเลย ให้เก็บเอกสารจาก ตรอ. ไว้ เพราะข้อมูลการตรวจสภาพรถของเราจะถูกส่งไปยังกรมขนส่งทันที เพราะหลังจากผมตรวจสภาพรถ ที่ ตรอ. เสร็จแล้วประมาณ 10 นาที ก็สามารถเข้าไปยื่นชำระ ต่อทะเบียนรถยนต์ทางออนไลน์ได้เลย เพราะข้อมูลในการตรวจสภาพที่ ตรอ. ได้ถูกส่งไปที่กรมขนส่งแล้วป้ายเสียภาษีติดหน้ารถ หรือป้ายวงกลม จะส่งมาทาง EMS ใช้เวลาประมาณ 3 วันทำการครับ

ขอบคุณที่มาจาก Pantip ด้วยครับ

สอบถามเลขทะเบียน

ขายทะเบียนรถ ญร 4455
ขายทะเบียนรถ

ขายทะเบียนรถ ญร 4455

ขายทะเบียนรถ ญร 4455 ขายทะเบียนรถ ญร 4455 ผลรวมทะเบียนดีมาก ขายทะเบียนรถ ญร 4455 ขายทะเบียนรถ ทะเบียนสวย ราคาถูก ถูกต้อง 100% ออกโดยกรมการขนส่งทางบก ชนิดป้าย: ทะเบียนประมูล จังหวัด : กรุงเทพมหานคร ราคาป้ายทะเบียน : ราคาปรากฏบนรูปคะ บาท รับซื้อ-ขายทะเบียนรถ ราคาดี ราคาถูก #ขายทะเบียนราคาถูก #ขายทะเบียนรถราคาถูก #ขายทะเบียนสวยราคาถูก สนใจติดต่อ 086-648-7777Line: @vtabienหรือคลิกจะเพิ่มเพื่อนอัตโนมัติคะ วิธีรับทะเบียนรถ […]

ขายทะเบียนรถ ญถ 911
ขายทะเบียนรถ

ขายทะเบียนรถ ญถ 911

ขายทะเบียนรถ ญถ 911 ขายทะเบียนรถ ญถ 911 ผลรวมทะเบียนดีมาก ขายทะเบียนรถ ญถ 911 ขายทะเบียนรถ ทะเบียนสวย ราคาถูก ถูกต้อง 100% ออกโดยกรมการขนส่งทางบก ชนิดป้าย: ทะเบียนประมูล จังหวัด : กรุงเทพมหานคร ราคาป้ายทะเบียน : ราคาปรากฏบนรูปคะ บาท รับซื้อ-ขายทะเบียนรถ ราคาดี ราคาถูก #ขายทะเบียนราคาถูก #ขายทะเบียนรถราคาถูก #ขายทะเบียนสวยราคาถูก สนใจติดต่อ 086-648-7777Line: @vtabienหรือคลิกจะเพิ่มเพื่อนอัตโนมัติคะ วิธีรับทะเบียนรถ […]

ขายทะเบียนรถ ฆฬ 666
ขายทะเบียนรถ

ขายทะเบียนรถ ฆฬ 666

ขายทะเบียนรถ ฆฬ 666 ผลรวมทะเบียนดีมาก ขายทะเบียนรถ ฆฬ 666 ทะเบียนรถ ป้ายทอง ฆ ฟ้อนท์ใหญ่ หมวดเก่า ขายทะเบียนรถ ทะเบียนสวย ราคาถูก ถูกต้อง 100% ออกโดยกรมการขนส่งทางบก ชนิดป้าย: ทะเบียนประมูล จังหวัด : กรุงเทพมหานคร ราคาป้ายทะเบียน : 2,290,000 บาท รับซื้อ-ขายทะเบียนรถ ราคาดี ราคาถูก #ขายทะเบียน666 #ทะเบียน666 #ขายทะเบียนรถ666 #ขายทะเบียนราคาถูก #ขายทะเบียนรถราคาถูก […]

ขายาทะเบียนรถ ญศ 2828
ขายทะเบียนรถ

ขายทะเบียนรถ ญศ 2828

ขายทะเบียนรถ ญศ 2828 ขายทะเบียนรถ ญศ 2828 ผลรวมทะเบียนดีมาก ขายทะเบียนรถ ญศ 2828 ขายทะเบียนรถ ทะเบียนสวย ราคาถูก ถูกต้อง 100% ออกโดยกรมการขนส่งทางบก ชนิดป้าย: ทะเบียนประมูล จังหวัด : กรุงเทพมหานคร ราคาป้ายทะเบียน : ราคาปรากฏบนรูปคะ บาท รับซื้อ-ขายทะเบียนรถ ราคาดี ราคาถูก #ขายทะเบียนราคาถูก #ขายทะเบียนรถราคาถูก #ขายทะเบียนสวยราคาถูก สนใจติดต่อ 086-648-7777Line: @vtabienหรือคลิกจะเพิ่มเพื่อนอัตโนมัติคะ วิธีรับทะเบียนรถ […]

ขายทะเบียนรถ ฆณ 9292
ขายทะเบียนรถ

ขายทะเบียนรถ ฆณ 9292

ขายทะเบียนรถ ฆณ 9292 ผลรวมทะเบียนดีมาก ขายทะเบียนรถ ฆณ 9292 ทะเบียนรถ ป้ายทอง ฆ ฟ้อนท์ใหญ่ หมวดเก่า ขายทะเบียนรถ ทะเบียนสวย ราคาถูก ถูกต้อง 100% ออกโดยกรมการขนส่งทางบก ชนิดป้าย: ทะเบียนประมูล จังหวัด : กรุงเทพมหานคร ราคาป้ายทะเบียน : 229,000 บาท รับซื้อ-ขายทะเบียนรถ ราคาดี ราคาถูก #ขายทะเบียน9292 #ทะเบียน9292 #ขายทะเบียนรถ9292 #ขายทะเบียนราคาถูก #ขายทะเบียนรถราคาถูก […]

ขายทะเบียนรถ ฌง 51
ขายทะเบียนรถ

ขายทะเบียนรถ ฌง 51

ขายทะเบียนรถ ฌง 51 ขายทะเบียนรถ ฌง 51 ผลรวมทะเบียนดีมาก ขายทะเบียนรถ ฌง 51 ขายทะเบียนรถ ทะเบียนสวย ราคาถูก ถูกต้อง 100% ออกโดยกรมการขนส่งทางบก ชนิดป้าย: ทะเบียนประมูล จังหวัด : กรุงเทพมหานคร ราคาป้ายทะเบียน : ราคาปรากฏบนรูปคะ บาท รับซื้อ-ขายทะเบียนรถ ราคาดี ราคาถูก #ขายทะเบียนราคาถูก #ขายทะเบียนรถราคาถูก #ขายทะเบียนสวยราคาถูก สนใจติดต่อ 086-648-7777Line: @vtabienหรือคลิกจะเพิ่มเพื่อนอัตโนมัติคะ วิธีรับทะเบียนรถ […]