ทะเบียนรถ ป้ายขาวดำ แตกต่างจาก ป้ายกราฟฟิค ยังไง

ทะเบียนรถ ป้ายขาวดำ แตกต่างจาก ป้ายกราฟฟิค ยังไง

ทะเบียนรถ ป้ายขาวดำ แตกต่างจาก ป้ายกราฟฟิค ยังไง