ใช้ ป้ายทะเบียนปลอม เสี่ยงเจอทั้งโทษจำและโทษปรับ

ใช้ ป้ายทะเบียนปลอม เสี่ยงเจอทั้งโทษจำและโทษปรับ

ใช้ ป้ายทะเบียนปลอม เสี่ยงเจอทั้งโทษจำและโทษปรับ