อยากมีทะเบียนรถป้ายชื่อตัวเอง มีหลักเกณฑ์อะไรบ้าง

อยากมีทะเบียนรถป้ายชื่อตัวเอง มีหลักเกณฑ์อะไรบ้าง

ทะเบียนรถป้ายชื่อตัวเอง มีหลักเกณฑ์อะไรบ้าง

อยากมีทะเบียนรถป้ายชื่อตัวเอง มีหลักเกณฑ์อะไรบ้าง

อยากมีทะเบียนรถชื่อตัวเอง ต้องมีคำหรือข้อความที่มีตัวอักษรตั้งแต่ 2 ตัวอักษรขึ้นไป หรือตตัวอักษรผสมสระหรือวรรณยุกต์ได้ พูดง่ายๆ คือ 3 ตัวอักษร เป็นต้นไป เพราะถ้า 2 จะซ้ำกับ หมวดเก่า ใส่สระวรรณยุกต์ได้หมด เช่น

  • ประยุทธ์ 1 อันนี้ได้ เพราะนับดูแล้ว ครบ 7 หลักพอดี
  • เอก 1 อันนี้ก็ได้ เพราะเข้าตามเกณ์ อักษร รวม สระ ครบ 3 ตัว และ ตัวเลข แต่ถ้า เอก 9999 ก็ได้เพราะครบ 7 หลักตามเกณ์
  • วรวรรณ 9999 อันนี้ไม่ได้ อักษร รวมตัวเลขเลยเกณ์ 10 ตัว ตามหลัก คือไม่เกิน 7

ทะเบียนรถหมวดคิดเอง เลขยอดนิยม คงหนีไม่พ้น 9999 8888 999 1 888 8 อย่างแน่นอน

แต่ถ้าเป็นแนวเลขศาสตร์ ก็ 789 456 123

ถ้าเป็นเลขทะเบียน xyxy xxyy xyyx คงไม่นิยมเท่าไหร่ เพราะ คิดเอง แล้วมาเป็นตัวเลขหมวด Silver จะมองดูไม่สวยเลย อันนี้ตามความคิดเห็นส่วนตัวครับ

หมายเลขต้องอยู่ในกลุ่มประมูลทั้งหมด 301 หมายเลข

หลักเกณฑ์การ ประมูลทะเบียนรถหมวดคิดเอง ทะเบียนรถลักษณะพิเศษ เริ่ม 2 เมษายน 65 นี้

ขายทะเบียนสวย มีให้เลือกมากกว่า 4,000 ป้าย เปิดมานานกว่า 10 ปี ราคาถูก