ประมูลทะเบียนรถ 8กส และ 8กฬ ในวันที่ 9 ตุลาคม และ วันที่ 10 ตุลาคม 2564 นี้

ประมูลทะเบียนรถ 8กส และ 8กฬ ในวันที่  9 ตุลาคม และ วันที่ 10 ตุลาคม 2564 นี้