10-อันดับทะเบียนรถที่แพงที่สุด

10-อันดับทะเบียนรถที่แพงที่สุด