ชุดสงวนเลขทะเบียน คืออะไร

ชุดสงวนเลขทะเบียน คืออะไร